Coronatoegangsbewijs noodzakelijk

Met ingang van 6 november worden de landelijke maatregelen aangescherpt. Dat betekent dat voor de sportzalen, de tribune, de kleedruimtes en de kantine een geldig coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Omdat het voor de beheerders niet mogelijk is om continu bij de ingang te staan, wordt iedereen van 18 jaar en ouder verzocht bij binnenkomst de QR code aan één van de beheerders achter de bar te tonen.

Om de hoeveelheid werk te beperken vragen we teams een eigen corona coördinator aan te wijzen die de verantwoordelijkheid op zich neemt het coronatoegangsbewijs van de teamleden direct bij binnenkomst te controleren en zo snel mogelijk, uiterlijk voorafgaand aan de training of wedstrijd het resultaat hiervan te melden bij de beheerder.

Voor vergaderingen in de vergaderzalen en een bezoek aan de GGD volstaat het gebruik van mondkapje wanneer men zich verplaatst. Voor repetities in de vergaderzalen is het coronatoegangsbewijs wel verplicht.

We vragen om uw begrip hiervoor. Alleen met uw medewerking kunnen we hopelijk open blijven en kunnen we er aan bijdragen zo snel mogelijk het aantal besmettingen te verminderen.

Let op: er kunnen steekproeven worden gedaan.