Tekort aan bestuursleden dreigt

Ondanks meerdere pogingen om mensen bereid te vinden zitting te nemen in het bestuur van de stichting ’t Trefpunt dreigt er binnenkort een tekort aan bestuursleden te ontstaan. Op basis van de statuten, maar ook omdat zittende bestuurders na meer dan 12 jaar een stapje terug moeten en willen doen, neemt het aantal teveel af. Omdat het Trefpunt een goed en krachtig bestuur nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan, doen we hier nogmaals een beroep op iedereen die zich op enigerlei wijze betrokken voelt bij het Trefpunt. Stuur een berichtje naar Secretariaat@trefpuntweerselo.nl of spreek één van de beheerders of bestuursleden aan. We lichten graag geheel vrijblijvend toe wat een rol in het bestuur inhoudt.